Провеждане на мероприятия, беседи и занятия в НГ, считано от 21.03.2022 г.

Във връзка с новите разпоредби на Министъра на здравеопазването от 17.03.2022 г. и Заповед №РД-14-83/18.03.2022 г. на Директора на Националната галерия, всички мероприятия, беседи и занятия в Националната галерия, считано от 21.03.2022 г. се провеждат на при спазване на:

  • физическа дистанция от 1.5 м,

  • хигиена на ръцете,

  • носене на защитни маски за лице, покриващи носа и устата,

  • редовно проветряване и дезинфекция.