ОБЯВА ЗА РАБОТА
02.05.2023

 

 

Длъжност: Офис мениджър

Месторабота: София, пълно работно време , пет дневна работна седмица от понеделник до петък, основно трудово възнаграждение от 1100 до 1300 лева

 

 

Основни задължения и отговорности:

  • Организира и води общата деловодна дейност в Националната галерия.

  • Извършва работа по организационно-техническото осигуряване на административните дейности на Директора.

  • Организира провеждането на срещи на Директора на Националната галерия, заседания и съвещания, съобразно дадените му указания.

  • Изготвя проекти на изходяща от Националната галерия кореспонденция и на вътрешни заповеди.

  • Контролира подготовката и сроковете на изпъленение на договорите в Националната галерия.

  • Координира и окомплектова всички преписки и административната документация.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Вид и равнище на образованието: висше образование

  • Друга квалификация: компютърна грамотност – работа с Word и Excel, отлично владеене на книжовния български език и добро владеене на английски език.

  • Личностни и поведенчески характеристики: умение за работа под напрежение, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, способност за работа в екип, прецизност, инициативност, дисциплинираност, честност и лоялност.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфеденциално и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За информация и допълнителни въпроси в работно време:

0887 887 649
s.ivanova.hr@nationalgallery.bg

Дата на публикуване: 02.05.2023 г.