ОБЯВА ЗА РАБОТА
30.06.2022

 

Длъжност: Информатор

 

Месторабота: София, пълно работно време – 40 работни часа в рамките на една седмица от вторник до неделя по предварително изготвен график, основно трудово възнаграждение 780.00 лева.

 

 

 

Основни задължения и отговорности:

  • Посреща и насочва посетителите на галерията.

  • Носи отговорност за опазване на музейните експонати и другото имущество в поверения му район.

  • Поддържа непрекъснат контрол по реда в залите с оглед осигуряване на най- благоприятни условия за опазване на експозицията.

  • Приема вежливо посетителите и дава кратка информация за експонатите и изложбите.

  • При необходимост участва в подготовката и при откриване на постоянни и временни експозиции и други мероприятия в галерията.

  • При нарушение на реда в залите и съмнение за нередности сигнализира охраната на обекта.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Вид и равнище на образованието: минимално изискване – средно образование.

  • Друга квалификация: владеене на чужд език е предимство.

  • Личностни и поведенчески характеристики: добри комуникативни умения, високо чувство за отговорност, способност да работи в екип, умение бързо и ефективно да решава проблеми, експедитивност, дисциплинираност, честност и лоялност, интерес към изкуството е предимство.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

За информация и допълнителни въпроси в работно време:

0887 887 649 ;  0899 570 737

s.ivanova.hr@nationalgallery.bg