ОБЯВА ЗА РАБОТА
31.05.2022

 

 

Длъжност: Уредник

 

Месторабота: София, пълно работно време, пет дневна работна седмица от понеделник до петък, основно трудово възнаграждение от 1136 до 1300 лева

 

Основни задължения и отговорности:

 • Изследва и представя християнското изкуство от фонда на Националната галерия.

 • Осъществява научноизследователска дейност в Музея за християнско изкуство  в  криптата на храм-паметника  „Св. Александър Невски”- филиал на Националната галерия.

 • Разработва самостоятелно научни изследвания на произведения, автори, проблеми, явления в християнското изкуство на основата на фонд „Християнско изкуство” на Националната галерия.

 • Проучва, изследва и представя научния архив в частта му, свързана с фонд „Християнско изкуство” в Националната галерия.

 • Участва в подготовката и поддържането на постоянни и временни експозиции в страната и чужбина, свързани с фонд „Християнско изкуство” на Националната галерия.

 • Изготвя експертни становища и мнения по проблемите, свързани с християнското изкуство.

 • Участва в реализацията на програми и проекти, свързани с дейността на Националната галерия.

 • Документира музейния фонд като обработва инвентарните картони, досиетата на творбите и авторите и попълва информацията в базата данни.

 • Участва в периодичните инвентаризации на фонд „Християнско изкуство” на Националната галерия.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Вид и равнище на образованието: висше образование, магистърска степен по специалност: Изкуствознание, Археология, Балканистика, История и  Културология. Области: византийско и поствизантийско изкуство, църковно изкуство, византология, средновековна България, средновековна археология.

 • Друга квалификация: компютърна грамотност- работа с Word и Excel, владеене на поне един чужд език. Предимство е защитена научна и образователна степен „Доктор” и/или три години стаж в културна или образователна институция.

 • Личностни и поведенчески характеристики: отношение към опазването на културното наследство и работата на музейните институции, умение за работа в екип, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, прецизност, инициативност, дисциплинираност, честност  и лоялност.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално и в съответствие със ЗЗЛД.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

За информация и допълнителни въпроси в работно време:
0887 887 649
s.ivanova.hr@nationalgallery.bg