Във връзка с изявлението на министър Минеков от 29.06.2021 г.

Във връзка с изявлението на проф. Велислав Минеков – министър на културата, на пресконференция на 29 юни т.г., относно свободния износ на авторски произведения в чужбина, съобщаваме, че до приемането на нормативен документ по този въпрос Комисията за износ към Националната галерия продължава да работи по действащите към момента разпоредби.

Удостоверения се издават не само за авторски произведения, но и на заявители, които са собственици на художествени произведения.