Tseno Todorov (1877–1953)

Portrait of Zlatka Gancheva Zlateva, 1930
oil on canvas
Donation of Architect Gancho Zlatev

Leave a Reply