Противоепидемични мерки, които се спазват при посещение в Националната галерия, считано от 07.09.2021 г.

На основание Заповед №РД-14-215/07.09.2021 г. на Директора на Националната галерия, във връзка със Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. и За повед №РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 07.09.2021 г. при посещение в Националната галерия се спазват следните противоепидемични мерки:

  1. Ограничава се едновременния брой посетители, като се допуска не повече от 1 човек на 8 кв.м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употерба, покриваща изцяло носа и устата.
  2. В НГ и филиалите й се допускат групови посещения и провеждане на беседи на не повече от 10 човека  в помещение, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употерба, покриваща изцяло носа и устата.
  3. Провеждането на мероприятия в Националната галерия се допуска при използването на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употерба, покриваща изцяло носа и устата.
  4. Не се допускат посетители с видими признаци на и прояви на остри респираторни болести – повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане и др.
  5. Дезинфекциране на ръцете с лични или поставените на входовете и до сервизните помещения в НГ дезинфекционни средства.