(Български) Дългосрочен проект на Националната галерия за изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната
от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.