Проф. Николай Майсторов и ученици

10/05/2018 - 24/06/2018

Изложбата „Проф. Николай Майсторов и ученици” е четвъртата от проекта на фондация „Въпреки” – „Учители и ученици в изобразителното изкуство”, подкрепен от Министерството на културата и Програма „Култура” на Столична община.

В нея участват: проф. Николай Майсторов, Долорес Дилова, Ива Владимирова, Елица Матеева – Паскинс, Райна Стоймирова, Албена Щениовска – Еглофф, Юлий Таков, Калин Антонов, Иван Михайлов – Жани, Любен Генов.

„Аз съм фигуративен художник, интересува ме човекът. Като съществуване, главно като психическо съществуване, като една дуалистична природа, която се люшка между два полюса на доброто и злото. И това, което ме вълнува, го откривам и в литературата, и във философията, затова се обръщам и към библейските текстове, които провокират внушение за тази сложна еволюция на човека през историческото време на развитие. Не съм илюстратор, по-скоро преоткривам идеите и същността си, собственото си усещане за нещата”, призна преди време в разговор за „въпреки.com” Николай Майсторов. А какво от това предава на своите ученици през годините?

Проектът е с четирима от най-изявените български творци и преподаватели в областта на изобразителното изкуство – професорите Емил Попов, Вихрони Попнеделев, Андрей Даниел и Николай Майсторов. Поставени в изложба едно до друго, произведенията на учителя и учениците дават възможност да се видят приликите и разликите, и да се осмислят в една дискусия. Освен това, много важно е, че става дума за жив контакт между учители и ученици, а не за покойни майстори. Това е стара европейска традиция, която и днес е жива не само в най-големите галерии.

Проектът е включен в Културния календар на София, както и в Календара на културните събития във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.