Лекция на доц. д-р Ружа Маринска

13/06/2019

„Битовата картина в творчеството на ДОБРИ ДОБРЕВ (1898 – 1973)“
Лекция на доц. д-р Ружа Маринска, куратор на изложбата „Добри Добрев (1898 – 1973) Между родното и чуждото“, посветена на 120 години от рождението на художника

В панорамата на българското изкуство на XX век и главно в контекста на движението „Родно изкуство“ белязаните с високо качество и личен почерк битови картини, портрети и пейзажи на Добри Добрев заемат специфично място. Художникът пресъздава местния колорит и типаж с мека поетичност и вживяване в човешкия свят.

Начало: 17:00 часа
Вход свободен