Валидиране на нова пощенска марка

5/12/2018

На 5 декември 2018 г., сряда, от 14:00 ч., в Балната зала на Двореца (пл. „Княз Александър І“) ще бъде пуснато в употреба издание на тема:
„70 години Национална галерия“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/62