Лекция на доц. д-р Пенка Данова
„Политика и наука от времето на Бернини“

29/05/2018