Време и памет в кутия
Фотографията като свидетелство на забравата

Разходка в изложбата „Кутия с негативи” с фотографа Галина Йотова на 4 октомври 2018, четвъртък, 16.00 часа.

Защо „Кутия с негативи” не е документална изложба?
Защото предпоставя отстраненост, суха регистрация и лишеност от авторско присъствие. Със същата сила това е валидно и за фотографското изображение.
„Кутия с негативи” е колекция от действителност, видяна, преживяна, заснета от сянката от собственото ми присъствие. Изложбата не регистрира реалност, а показва различни нива на реалността.

Защо „Кутия с негативи” не показва минало?
Защото миналото предполага нещо отминало, загубено, унищожено, изчезнало.
„Кутия с негативи” показва една история, един разказ за време. История за динамиката, преодоляването, движението на времето.

Защо „Кутия с негативи” не е фотографска изложба?
Защото веднага се намесва целият инструментариум на фотографската техника и съвременните изисквания на обработка. „Кутия с негативи” е „недодялана фотография“. „Споменът не е отрицание на забравата. Споменът е форма на забрава.“ – казва Милан Кундера в книгата си „Завети и предателства“.

Аз казвам: Фотографията е негативът на забравата.

Галина Йотова