27.11.2015
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с с предмет: „Почистване на сгради на Национална галерия“

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“

 

06.04.2016 г.  ДОГОВОР

18.02.2016 г.  РЕШЕНИЕ № 30

18.02.2016 г.  ПРОТОКОЛ № 3

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО  УЧАСТНИЦИТЕ  в обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“ от 04.02.2016 г.

 

ПИСМО ДО  участниците, подали оферти с регистрационни номера 2 и 4 от дата 06.01.2016г. по описа на Национална галерия

ПРОТОКОЛ

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка с предмет „Почистване на сгради на Национална галерия“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ