Документи по ЗДОИ

1. Закон за достъп до обществена информация
2. Закон за защита на личните данни
3. Документи

Запитване_1
Документи:
1. Отговор на Запитване_1
2. По т. 1 от запитването: договор и длъжностна характеристика
3. По т. 4 от запитването: договор и длъжностна характеристика
4. По т. 5 от запитването: договор , удостоверение , фактура_1 , фактура_2
5. По т. 6 от запитването: договор , български павилион , фактура_1 , фактура_2
6. По т. 8 от запитването: договори на авторите
7. По т. 14 от запитването: документи дарение Занефф

 

Запитване_2
Писмо с изх. № РД-30-232/18.07.2019 г.
Документи