Робърт Орос, Великобритания/Румъния

Миналото в представите на първото поколение след 1989 в Румъния.

Вашият коментар